Du finner litt om historikken her

Det er ei side for hvert år. Se i menyfeltet ovenfor

Hvis du av en eller annen grunn savner den gamle websida er den å finne på http://www.kvenna.net/GammelRallyKnuten